Betekenis

Wie is Gaia:
De naam GAIA staat voor de Oermoeder, of de godin van de Aarde. Zij wordt gezien als het eerste orakel van Delphi: een wijze vrouw.

 

De Kernbetekenissen van Gaia zijn:
De behoefte om in een lichaam te zijn;
Een persoonlijkheid te ontwikkelen;
Jezelf in de wereld te ontplooien

 

Archetype:

De initiatiefnemer, de uitdager, de pionier
.

MYTHOLOGIE

Gaia is de oermoeder, geboren uit Chaos, het ongevormde niets voor het begin van tijd.
Later baarde zij uit zichzelf Pontus – de oceaan – en Uranus – de hemel, die ze tot haar echtgenoot maakte.
Het huwelijk tussen hemel en aarde was volgens de Griekse scheppingsmythe niet erg gelukkig.
Er kwamen allerlei monsters uit voort: de Cyclopen en de Titanen, waaronder Saturnus.
Uranus was zo ontzet door de aanblik van zijn lelijke kinderen, dat hij ze verbande naar de onderwereld –
de Tartaros, diep onder de Aarde. Sinds Freud spreken we in zo’n geval van verdringing.

De creatieve hemelgod ging echter wel door met kindertjes maken, en op een gegeven moment kreeg Gaia er genoeg van.
In haar schoot liet ze het ijzer ontstaan, zodat haar zoon Saturnus daar een zeis van kon smeden om Hemel en Aarde van elkaar te scheiden. Aldus geschiedde. De innige omhelzing tussen hemel en aarde werd verbroken – en tijdens dit snijwerk ontmande Saturnus zijn vader, wiens bebloede teeldelen in zee vielen. Uit het schuim van de zee rees daarop – als een verzoening – Afrodite, de godin van de liefde op.
Gaia werd door de Grieken vereerd op de 10e dag van de maand van de maan (Elaphabolion, 26maart).
Andere versies van het verhaal zeggen dat het bloed van de wond op aarde viel en dat daaruit de Erinyen of Furien
(de drie wraakgodinnen) ontstonden die vooral in familievetes een grote rol spelen.

De Gaia hypothese/theorie: het beeld van de Aarde als levend organisme

– De atmosfeer wordt geschikt gemaakt voor en door de biota (optimalisatie).
– De atmosfeer en de biota zijn onderdeel van een complexe entiteit: Gaia.
– Gaia is een systeem dat zichzelf reguleert m.b.v. negatieve feedbacks (die automatisch en onbewust werken).
– Gaia is in feite een ‘superorganisme’.