Kwaliteit

kwaliteitsbanner

In Nieuweroord, vlakbij Hoogeveen, hebben wij een (hobby) boerderij, met te bewerken grond, dieren die verzorgd moeten worden. We hebben daar appartementjes in en bijgebouwd.  Wij bieden dagbesteding en woonbegeleiding. Daarnaast organiseren we van allerlei activiteiten in de vrije tijd. Dat zijn meestal culturele of sportieve activiteiten (b.v. voetval, volleybal, dansen, elffantasy fair, optreden van ons popkoor). Ook gaan we soms met de jongeren boven de 16 jaar een avond darten, of naar een optreden van b.v. Jannes. Het werk: dat kan zijn stallen mesten, schuilhok timmeren, weide repareren, dieren voeren, werken in de keuken, enz. Afhankelijk van ieders mogelijkheden en wensen. De logees kunnen daar een zakcentje mee verdienen, afhankelijk van inzet.
Dieren: kippen, eenden, mini pony’s, mini schaapjes, geitjes, konijnen, poes, hangbuikzwijn, een Fries paard, Halfinger, KWPN schimmel en een B pony. We hebben ook een aantal begeleide vakanties

Huisregels in het kort:
Ieder toont respect voor de ander. Ieder helpt mee met corvee. Onder de 16
jaar geen alcohol, daarboven afhankelijk van ouders en medicijnen, met mate.
Geen drugs. Niet binnen roken en niet in de schuren roken.

Doelgroep:
Niet een specifieke doelgroep. De “klik” is belangrijk, en of iemand past
bij ons. We hebben kennis, ervaring en plezier in en begrip voor: jongeren
vanaf ca. 13 jaar met ADHD, autisme, Downsyndroom, PDD NOS. We zijn iets
minder gericht op mensen met een lichamelijke beperking, alhoewel dat geen
probleem hoeft te zijn. Ook logeren er af en toe volwassenen bij ons,
bijvoorbeeld mensen die met ondersteuning van familie begeleid zelfstandig
wonen, maar die af en toe wel eens weg willen (en de familie even de handen
vrij). We hebben inmiddels ook enige ervaring in psychiatrische
problematiek. We hebben ervaring in de omgang met mensen die moeilijk kunnen
praten (in b.v. ‘totale communicatie’)

Begeleiding:
Jeannet Scholten leidt de organisatie en is opgeleid voor dit werk.
Begeleiders zijn ervaren (groeps) werkers en opgeleid voor het begeleiden
(of zijn nog bezig met de opleiding). In de begeleiding zijn betrokkenheid
en respect belangrijke issues, maar ook grenzen aangeven, consequent gedrag
en mensen aan laten lopen tegen de consequenties van gedrag, en
inlevingsvermogen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van mensen en
proberen niet te veel te ‘zorgen’.

Financien:
We worden doorgaans betaald vanuit het PGB. Een enkele keer worden we door
grote organisaties gevraagd en betaald, b.v. De Leite, Accare (Ruiterstee),
Leo Kannerhuis.

Verder is ZIN mogelijk via Bezinn

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze site van de Stichting Zorgboeren, http://www.zorgboeren.nl/de_boterhoek/boerderij/?q=boterhoek