Wonen

Mensen met een verstandelijke, psychische of lichaamlijke beperking hebben vaak extra zorg en aandacht nodig. Soms lukt het dan niet helemaal om op jezelf te gaan wonen.

Zorgboerderij de Boterhoek bied deze mensen de mogelijkheid om toch je eigen woonplek te hebben in een apartement, maar met de nodige begeleiding die altijd aanwezig is.

Doelgroep:

Niet een specifieke doelgroep. De “klik” is belangrijk, en of iemand past bij ons. We hebben kennis, ervaring, plezier en begrip voor: jongeren vanaf ca. 13 jaar met ADHD, ASS, Down Syndroom en alle andere verstandelijk, psychische of lichaamlijke beperkingen. Ook verblijven er af en toe volwassenen bij ons, bijvoorbeeld mensen die met ondersteuning van familie begeleid zelfstandig wonen, maar die af en toe wel eens weg willen (en de familie even de handen vrij). We hebben ook enige ervaring in de psychiatrische problematiek. Ook met mensen die zich verbaal moeilijk kunnen uitten hebben we ervaring.

Jeannet Scholten is de eigenaar van deze organisatie. Ook werken er ervaren (opgeleide) begeleiders. In de begeleiding zijn betrokkenheid en respect belangrijke issues, maar ook grenzen aangeven, concequent gedrag, en mensen aan laten lopen tegen de concequenties van gedrag, en inlevingsvermogen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van mensen en proberen niet te veel te ‘zorgen.’