Visie op onderhoud en (ver)bouw

Uitgangspunten op gebied van gebouwen: Vanuit milieuvriendelijkheidsoogpunt willen we ons inzetten voor een duurzame toekomst voor mens, maatschappij en milieu. Daarom gaan we spaarzaam om met middelen. Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen ook om energiebesparing in huizen en gebouwen en verantwoord watergebruik. • We bouwen op een duurzame manier. Indien mogelijk hergebruik van materialen. Milieu vriendelijk. Gebruikmaken van energie vriendelijke technieken. Indien gereedschap kapot gaat, proberen we dat eerst te repareren. • We bouwen met vrijwilligers met een zorgindicatie. Het bouwen, verbouwen en onderhouden is onderdeel van ons werkaanbod. Alleen indien nodig (ivm benodigde snelheid van bouwen of risico of ontbreken van kennis) schakelen we vakmensen in.