Wat is G- Voetbal

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook hun partijtje mee te spelen.

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. G-voetbal is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere competitie.

Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten een belangrijkere rol kunnen innemen. Elke G-speler heeft een eigen benaderingswijze en een eigen manier van omgang. Omdat bij G-voetballers regelmatig ook medische aspecten een rol spelen, verdient het aanbeveling als vereniging een dossier te maken van elke G-voetballer. Dit stelt de trainers en leiders in staan om goed te handelen.

Niveau-indeling teams

Binnen het G-voetbal is het nog steeds moeilijk om te bepalen welke speler in welke categorie thuishoort. Er zijn geen vaste regels die dat duidelijk maken. Het is welhaast onmogelijk een boven- en/of ondergrens te benoemen. Het gevolg: een grijs gebied waarin G-voetballers spelen die als het ware net tussen twee niveaus hangen. Om G-voetballers zoveel mogelijk in de juiste categorie onder te brengen, heeft de voetbalbond toch een aantal richtlijnen geformuleerd.

Belangrijk: wil iemand meedoen aan G-voetbal, dan moet hij in elk geval voldoen aan het eerste criterium: besef hebben van en inzicht hebben in wedstrijdsport!

Hieronder volgt een niveau-indeling.

Niveau A

> volledig besef van de regels van de KNVB
> goed kunnen samenspelen
> goede lichamelijke conditie
> spanning van een wedstrijd goed aankunnen
> goede technische vaardigheden en spelinzicht

Niveau B

> aanpassing in de moeilijkste regels
> kunnen samenspelen
> redelijke lichamelijke conditie
> kunnen verwerken van de spanning
> redelijke technische vaardigheden en spelinzicht

Niveau C

> verdere vereenvoudiging van de regels
> begeleidende rol van de scheidsrechter op speltechnisch en sociaal vlak
> de overige criteria gelden ook, maar wel in mindere mate
> tevens is sprake van een duidelijk leermoment voor de voetballers, zodat zij beter
inzicht krijgen in het voetbalspel

Deze niveau-indeling is een nuttig uitgangspunt bij de samenstelling

Uitzonderingen op spelregels

– De buitenspelregel wordt niet toegepast.
– Inwerpen mag worden vervangen door inrollen.
– Wisselen bij de middenlijn. Onbeperkt wisselen.
– Voor een spelerswisseling wordt het spel niet stilgelegd.
– Lopende spelers die voor dat lopen gebruikmaken van hulpmiddelen, kunnen aan wedstrijden deelnemen zolang zij bij het spelen of trachten te spelen van de bal die hulpmiddelen niet gebruiken.
– Een vrije schop wordt altijd direct genomen. Indirecte vrije trappen komen
niet voor.
– Het speelveld wordt kleiner gemaakt, net als de doelen. Het meest voorkomende is het spelen op pupillenveldjes maar het is ook mogelijk dat de doeltjes op de 16meterlijn komen te staan.
– Het is mogelijk om, in de competitie, het spelersaantal aan te passen. Zo kan er bijvoorbeeld 10 tegen 10 gespeeld worden. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid spelers die beide teams hebben. Ook is het mogelijk dat spelers van de tegenpartij meedoen. Dit alles gaat in overleg met beide partijen.

De belangrijkste feiten op een rijtje:
– Voetballers met een beperking spelen ook in een competitie, georganiseerd door de KNVB. Ze spelen zowel thuis als uitwedstrijden. En vaak ook nog toernooitjes. Zo is er het jaarlijkse CBV toernooi en organiseert de KNVB in de verschillende districten jaarlijks toernooitjes.
– Spelers/speelsters met een verstandelijke beperking, maar ook lichamelijk beperkten, kunnen terecht in het G-voetbal. Het is dus een vooroordeel dat G-voetbal alleen voor verstandelijk beperkten is.
– G-voetbal is net als het gewone voetbal maar een aantal spelregels is anders. Zo doet men niet aan buitenspel en mag men onbeperkt wisselen.
– Het veld en de doelen zijn kleiner.
– G-voetbal is een gemengde sport. Dus ook meisjes en vrouwen zijn welkom.
– In het G-voetbal spelen mensen met de meest uiteenlopende beperkingen in 1 team.

informatiebron: www.g-voetbal.eu