Achtergrond

GAIA Zorgdiensten is in 2004 opgericht als bureau voor PGB advies, interventies en assistentie. Al gauw ging zij, vanwege de zorgvragen die gesteld werden, meer praktisch begeleiden tijdens weekend en vakantieopvang, maar ook ambulant en bij dagbesteding. GAIA zorgdiensten participeerde vanaf 2014 in een beginnend wooninitiatief in Hoogeveen. Het duurde jaren en kwam niet van de grond. Daarom is in 2007 is een boerderij gekocht om dagbesteding en een begeleide woonplek te bieden aan bewoners die hun eigen huisdier willen houden, naar idee van het wooninitiatief, met een aantal bewoners vanuit het initiatief.
Het wooninitiatief onderscheid zich door de middelenvrije omgeving, veel aandacht voor vrijetijdsbesteding (sport, cultuur) en door de mogelijkheid tot wonen met (eigen) huisdier. Sinds enkele jaren wordt alleen begeleiding geboden aan volwassenen en niet meer aan jeugd.
De zorgorganisatie heeft haar adres in de boerderij, en op en vanuit dat adres vindt ook de dagbesteding plaats en vanuit dat adres werkt het begeleidersteam. Er zitten andere adressen in die boerderij. Hier wonen mensen die 24 uurs zorg nodig hebben, met nacht aanwezigheid. Zij huren het appartement, niet van GAIA maar van B.V. De Boterhoek o.g.
Aangrenzend aan het erf Oude Wijk 12, (200 meter loopafstand van het hoofdgebouw, de boerderij), is een gebouw met 7 appartementen weer elk met een eigen adres. Daar wonen mensen die een beschermd wonen indicatie hebben of een ambulante indicatie. Zij huren dit appartement ook van B.V. De Boterhoek o.g. Zij worden op afspraak begeleid vanuit het team op de Oude Wijk 12. Verder kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding die op de boerderij (oude Wijk 12) aanwezig is, dus ook op de daar aanwezige slaapdienst. Er slaapt daar geen begeleiding. Er is wel een gemeenschappelijke keuken en wasruimte.
Verder begeleiden wij mensen ambulant die een adres in Hoogeveen hebben en dat huren van een (andere) woningbouworganisatie.
De directie, (de zorgboer) woont in – en huurt een appartement aan de Oude Wijk 12.
Om de continuïteit te borgen is gekozen voor een organisatievorm van B.V.’s zonder winstoogmerk. De GABO Holding als overkoepelde B.V., daaronder B.V. de Boterhoek o.g. als onroerend goed maatschappij, daaronder GAIA Zorgdiensten B.V. als werkmaatschappij. Onder de laatste vallen alle begeleidingsactiviteiten. Verder is een een soort “Vrienden van” stichting: Stichting Innobe.
Begeleiding door GAIA Zorgdiensten onderscheid zich door een efficiënte inzet van begeleiding door weinig overhead, door betrokkenheid van het personeel, door respect voor de medemens. Binnen het wooninitiatief is een sfeer gecreëerd van een groot gezin, maar wel met duidelijke structuur en professionele begeleiding.
De visie van GAIA Zorgdiensten met uitgangspunten op gebied van gebouwen, van organisatie en van begeleiden, van wonen en van arbeidsmatige dagbesteding staat elders op deze site.
De kernwaarden van GAIA Zorgdiensten zijn Dienstbaarheid, Respect, Betrouwbaarheid en Eerlijkheid, Betrokkenheid en Duurzaamheid.
GAIA zorgdiensten hanteert een minimum aan protocollen. Kwaliteit is in de ogen van GAIA Zorgdiensten afspraken nakomen en zeggen wat je doet.