Wonen

Uitgangspunten op gebied van wonen in en om de zorgboerderij:

Eigen haard is goud waard. Bijna iedereen woont het liefst in zijn eigen huis, met zijn eigen keuken, douche, wc, slaapkamer en woonkamer.
Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. De organisatie van een huishouden echter is niet niks.
Als je zelfstandig gaat wonen kom je allerlei ingewikkelde zaken tegen en heb je van alles te bespreken.

• De terreinen van Zorgboerderij “De Boterhoek” zijn middelenvrij. Om te bepalen wat middelen zijn hanteren wij het drugsoverzicht van VNN.
Dit betekent dat ook energiedrank een verslavend middel is.
• We hebben huisregels.
• We betrekken bewoners bij het voeren van het huishouden en het bereiden van eten.
Ook als dit langer duurt dan als we het zelf doen.Ook als dit betekent dat het eindresultaat niet optimaal is.

Op Zorgboerderij “De Boterhoek” wonen mensen uit verschillende doelgroepen bij elkaar.
Dus niet een specifieke doelgroep. De “klik” is belangrijk, en of iemand past bij ons. We hebben kennis, ervaring, plezier en begrip voor: mensen vanaf + 18 jaar met ADHD, ASS, Down Syndroom en alle andere verstandelijk-, psychische- of lichamelijke beperkingen. Ook verblijven er af en toe volwassenen bij ons, bijvoorbeeld mensen die met ondersteuning van familie begeleid zelfstandig wonen, maar die af en toe wel eens weg willen (en de familie even de handen vrij). We hebben ook enige ervaring in de psychiatrische problematiek. Ook met mensen die zich verbaal moeilijk kunnen uiten hebben we ervaring.

Het team bestaat uit ervaren (opgeleide) begeleiders. In de begeleiding zijn betrokkenheid en respect belangrijk, maar ook grenzen aangeven, consequent gedrag, en mensen aan laten lopen tegen de consequenties van gedrag, en inlevingsvermogen. We sluiten aan bij de mogelijkheden van mensen en proberen niet te veel te ‘zorgen.’