Dagbesteding

Uitgangspunten op arbeidsmatige dagbesteding
Werk, en dan wel passend werk, is belangrijk voor iedereen. Het maakt niet echt uit of het gaat om
een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Werk geeft je status, maakt deel uit van je identiteit. Hoe
vaak is het begin van een kennismaking niet: En wat doe jij? Op basis daarvan vorm je je mede een
beeld van iemand. Je nuttig maken voor anderen geeft je een prettig gevoel, het vergroot je
zelfvertrouwen. Het is goed te horen dat mensen je gemist hebben op je werk, je bent dus
belangrijk.Bovendien is werk een grote impuls om je te blijven ontwikkelen en een belangrijke
plaats om mensen te ontmoeten en sociale contact te leggen. Ook zorgt werken ervoor dat je met je
gedachten bij werken bent en niet bij andere minder gezonde zaken als piekeren, somber zijn, je
vastgraven in een verbeelding of fantasie. Bovendien hoef je je niet te vervelen als je werkt, en op
zoek te gaan naar prikkels.En als laatste is werk vaak ook een bron van financiële inkomsten, niet
geheel onbelangrijk..Werk dat in jouw ogen niet nuttig is, waar je geen waardering voor krijgt,
waar de sfeer niet prettig is of dat niet echt bij je past kan echter ziekmakend zijn. Daarom is het
van groot belang veel aandacht te besteden aan welk werk passend is en eventueel van werk te
veranderen als het niet bij je past.
• Om redenen van welbevinden bieden we vooral arbeidsmatige dagbesteding.
• Onder werken wordt verstaan: iets in opdracht doen. Iets produceren, een activiteit,
die van waarde is voor anderen. Dit kan ook de maaltijd bereiden zijn of iets
creatiefs zijn, wat b.v. verkocht wordt, of voor algemeen nut (b.v. ter versiering van
de boerderij zodat iedereen daar van kan genieten). Dit in tegenstelling tot
knutselen aan een product wat je zelf bepaald hebt, dat is vrijetijdsbesteding.
• Op een boerderij kun je alleen wonen, als je investeert in verzorging van de bij de
boerderij horende dieren en land, omheining en tuin en in onderhoud gebouw. Dat
moeten we met zijn allen doen, daarom de huisregel dat iedere bewoner minimaal 4
dagdelen (2 dagen) in en/of rondom de boerderij werkt.
• Verder komen ook vrijwilligers met een zorgindicatie van buiten de boerderij hier
werken. Dit werk kan, naast het werken met dieren, het land en het onderhoud, ook
het maken van producten zijn, die verkocht kunnen worden (in dat geval voorzie je
in inkomen voor de boerderij, waarmee kosten gedekt kunnen worden).
• Met dit (vrijwilligers) werk, ieder op eigen niveau, verdien je voor eigen gebruik een
vrijwilligers (onkosten) vergoeding.
• We verwachten dat alle bewoners fulltime (van 09.00 uur tot 16.00 uur) dagbesteding
hebben, tenzij om gezondheidsredenen anders geadviseerd wordt of de leeftijd
zodanig is dat dit niet meer verwacht wordt van de bewoner. Alleen indien bewoners
een fulltime betaalde baan buiten de boerderij hebben, is een uitzondering mogelijk
op afspraken m.b.t. dagbesteding: een betaalde baan gaat voor.

Wij zoeken passend werk voor mensen die op de boerderij willen werken. Dat betekend dat we ons werk kunnen uitbreiden met andere activiteiten. Ieder doet werk dat bij hem/haar past en op het niveau dat hij/zij aan kan.

De werkzaamheden die nu kunnen worden uitgevoerd zijn:
– onderhoud van land en omheining
– voeren en verzorgen van de dieren en hun hokken
– onderhoud en aanleg van moestuin
– brandhout zagen
– producten maken voor het winkeltje 107
– huishoudelijk werk
– koken/bakken
– tuin onderhoud
– helpen bij de verbouwing
– spaken en vlechten van fietswielen
– montage werk